Bemanning, rekruttering og kompetanseutvikling.
Vi bistår grunnskoler og videregående skoler med utvikling av de menneskelige ressursene. Vi tilbyr lærervikarer, skoleledere og kompetanse.
tjenester
Kontakt oss

Ta kontakt med Wenche Lien på e-post wenche@pedagoghuset.no eller telefon 990 35 933