Om oss
PedagogHuset er et bemannings-, rekrutterings- og kompetanseutviklingsbyrå for barnehage, grunnskole og videregående skole.

PedagogHuset ledes av Wenche Lien. Hun er utdannet lærer med tilleggsutdanning i skoleledelse. Wenche har undervisningserfaring og lang erfaring som skoleleder både som rektor på grunnskolen og i videregående skole, i tillegg til erfaring som kommunalsjef.
Wenche har i en årrekke vært veileder i Utdanningsdirektoratets Veilederkorps, og veileder i Læringsmiljøprosjektet.

Hun er kursholder for våre interne kurs, holder kurs for skoler, tar ulike lederoppdrag, er veileder for skoleledere og veileder for skoler/team/lærere.

Vår visjon

Skolens viktigste ressurs er læreren. PedagogHusets mål er å kunne bistå skoleverket med utviklingen av de menneskelige ressursene.

Å lede lærernes/personalets læring blir en av de viktigste oppgavene for skolelederen.