Våre tjenester

Lærervikarer

PedagogHuset tilbyr:

Våre vikarer er kvalitetssikret ved at de har den kompetansen som etterspørres i tillegg til at de følger et internt kompetanseprogram. Veiledning og oppfølging i jobb gjøres av erfarne skolefolk.

Rekruttering og utleie av skoleledere

PedagogHuset bistår med rekruttering av skoleledere. Vårt omfattende nettverk og kompetanse på dette feltet gjør oss i stand til å bistå i en krevende prosess. Vår kombinasjon av rekrutteringskompetanse og inngående kjennskap til kompetansekravene til en lederstilling i skoleverket, sikrer prosessen.

Kompetanseutvikling for skoler og pedagogisk personale

PedagogHuset skreddersyr kurs- og opplæringsprogram i dialog med oppdragsgiver. Vi kan dekke de fleste opplæringsbehov innenfor skolesektoren på alle nivåer. Veiledning og mentoring er en del av tilbudet. Det kan for eksempel være veiledning for å skape gode læringsmiljøer, eller mentoring for god ledelse. Spør gjerne om tilbud.