Søk jobb

Send oss din CV

PedagogHuset ser på menneskene som skolens viktigste ressurs, og ønsker derfor å satse på deg. For at du skal utvikle deg til en god lærer/lærervikar, gir vi deg en praktisk-pedagogisk opplæring, og profesjonell veiledning underveis i jobben din. Det vil være tilbud om opplæring gjennom hele året ifølge vår kompetanseplan som tar utgangspunkt i nyere forskning på skolenes 3 hovedmål og hvordan en i praksis kan jobbe for å oppnå disse.

Som lærervikar vil du få variert erfaring som vil bygge opp din kompetanse. Vi søker etter fagarbeidere, lærere, førskolelærere og spesialpedagoger, samt personer som er under utdanning innen fagfeltet, eventuelt som har fagutdanning eller arbeidserfaring fra skoleverket.

Er du pensjonert lærer som ønsker å stå lengre i klasserommet, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt.

Flere ganger i året kan du finne stillingsannonsen på finn.no hvor vi søker etter lærere.

Ta kontakt med Wenche på tlf. 990 35 933 eller e-post: wenche@pedagoghuset.no